Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων.

Παρακαλώ πριν προχωρήσετε στη κατάθεση αίτησης διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης πατώντας εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καταβολή τελών για τα εμπορικά σήματα με παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο) δεν γίνεται δεκτή. Για τους τρόπους πληρωμής ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΟΒΙ ( https://www.obi.gr/teli/tropoi-pliromis/ )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Οι αιτήσεις κατάθεσης Σήματος υποβάλλονται αποκλειστικά με τους κωδικούς taxisnet του καταθέτη/ νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας /πληρεξούσιου δικηγόρου.

Σας επισημαίνουμε ότι στην ηλεκτρονική κατάθεση Σήματος πρέπει να επισυνάπτονται οπωσδήποτε τα παρακάτω έγγραφα κατά περίπτωση:

* Νομιμοποιητικά έγγραφα στη περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Εταιρία,

* Διορισμός αντικλήτου με υπογραφή του καταθέτη ή, εάν ο καταθέτης είναι εταιρία, με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της (εφόσον δεν ορίζεται δικηγόρος),

* Γραμμάτιο προείσπραξης στην περίπτωση που ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος και θα καταθέσει τη δήλωση σήματος,

Τα εν λόγω έγγραφα σκανάρονται και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf (μικρότερο των 2mb).

Η μη επισύναψη των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε κάθε βήμα θα εμποδίζει την συνέχιση της διαδικασίας. Η δε επισύναψη λανθασμένων δικαιολογητικών θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της εξέτασης ή και την απόρριψη του Σήματος

Επικοινωνήστε με το 2111097915 ή στείλτε email gkef@obi.gr αναφέροντας τηλέφωνο επικοινωνίας.